ΑΝΟΙΑ

ΑΝΟΙΑ

Άνοια και ανία πολλάκις αλληλοεπικαλύπτονται στο συμπτωματολογικό τους φάσμα• στις παρατεταμένης διαρκείας εμφανίσεις τους, σχεδόν συγκλίνουν σε μια κατάσταδη συμβίωσης και συνύπαρξης•

Σε αμφότερες υπάρχει μια συρρίκνωση, ένας αναχωρητισμός, μια αυτοεγκατάλειψη και μια αδιαφορία προς την καθημερινότητα• ακόμη και ορισμένες μορφές ψυχωσικών διαταραχών , παρουσιάζουν συμπτώματα άνοιας ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για καταστάσεις ανίας λόγω έλλειψης απαντητικότητας σε εξωγενή ερεθίσματα.

Ας αναλογιστούμε πως η πρώτη όνομα δια που δώθηκε στην Σχιζοφρενική Ψύχωση στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Emil kraepelin ήταν «dementia praecox”, δηλαδή Πρώιμη Άνοια .

Η άνοια ως μια μορφΉ εγκεφαλοπάθειας , χαρακτηρίζεται κυρίως από γνωστικές δυσλειτουργίες αλλά και αντιληπτικές παραμορφώσεις , που μπορούν να εμφανιστούν σε πολλές διαταραχές , συμπεριλαμβανομένης της νόσου Alzheimer , Parkinson , γεροντικές εκφυλίσεις αλλά και σε περιπτώσεις άλλων ορμονικών και διατροφικών διαταραχών•

Οι έρευνες για την νόσο alzheimer μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει κάποιο θετικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον σε ο,τι αφορά την αιτιολογία της• μόνο συμπτωματικά μπορούμε να παρέμβουμε σε μια προσπάθεια βελτίωσης της γνωσιακής λειτουργίας• εκείνο πάντως που εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα στην θετική επίδραση επάνω στην εξέλιξη της νόσου, είναι οι πνευματικές ενασχολήσεις, όπως το λύσιμο σταυρόλεξου. διάβασμα κλπ