ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θά μπορουσε κάποιος να φανταστεί την έννοια της προσωπικότητας ως μια απεικόνιση ενός ψηφιδωτού• οι διάφορες ψηφίδες , διάσπαρτες κατά μικρές ομάδες, ή και μεμονωμένες , δίνουν με την ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων, την αισθηση της ιδιαιτερότητας αλλα και πολυπλοκότητας του συνόλου• αν τώρα παρομοιάσει κάποιος τις διάφορες ψηφίδες σαν τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόμου ,θα μπορουσε να απαριθμήσει ενα πλήθος παραμέτρων που συνυπάρχουν αρμονικά: ενα ευρύ φάσμα συναισθημάτων, συμπεριφορών, αντιλήψεων , ενστίκτων…..

Στο σύνολό τους , οι επιμέρους πλευρές της προσωπικότητάς μας, ειναι τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη της προσαρμογής στο περιβάλλον, στην ζωη την ιδια• είναι τα εργαλεία που καθορίζουν τον βαθμό λειτουργικότητας ενός ατόμου, της αρμονικής αμοιβαίας συνύπαρξης και σε μεγάλο βαθμό, την επίτευξη μιας ομοιοστασίας που διασφαλίζει την επιβίωση και την ανάπτυξη• και βέβαια, όλες οι προαναφερθείσες λειτουργικότητες,προϋποθέτουν μια προϋπάρχουσα ψυχική και σωματική υγεία.

Μια οποιαδήποτε διαταραχή της προσωπικότητας, οποίας μορφής και κατηγορίας ( πχ. Ναρκισσιστική, Οριακή, Οιστριονικη,Ψυχο/Κοινωνιοπαθητικη Ασθενική …… για να αναφέρω μονο μερικές)

έχει ως σημείο εκκίνησης , κάποια κυριαρχία «ψηφίδων» στο μωσαϊκό της προσωπικότητας. Το αποτέλεσμα , αναλόγως ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, ειναι συνήθως η δυσλειτουργία του ατόμου, είτε σε προσωπικό ειτε σε κοινωνικό επίπεδο.

Σε ενα δεύτερο στάδιο. θα επανέλθουμε στο θέμα ενώ διαταραχών της προσωπικότητας και θα προσπαθήσουμε να εστιαστουμε στα χαρακτηριστικά και στις ιδιαιτερότητες της καθε κατηγορίας.