ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο όρος παραπέμπει , ως γενική ονομασία , σε μια πλειάδα τεχνικών και μεθόδων που αποσκοπούν στην ίαση ασθενειών και συνδρόμων των οποίων η αιτιολογία εικάζεται πως ενδημεί στην νοσούσα «ψυχή».

Ως κύριος άξονας των περισσότερων ψυχοθεραπευτικων μεθόδων, θεωρειται , η αμεσότητα και η αλληλεπίδραση μεταξύ του/των θεραπευόμενου/ων , του θεραπευτή και του περιβάλλοντος • Θα μπορουςε να ειπωθεί πως η ψυχοθεραπεια ειναι οχι μονο η χρήση μιας κάποιας «τεχνικής», αλλα ταυτογχρονα και μια ιδιάζουσα μορφη «τέχνη» εκ μερους του θεραπευτή.

Προσεχώς, θα αναρτηθούν αρκετά άρθρα που θα επιχειρήσουν να

παρουσιάσουν,εστω κσι συνοπτικά, τις διάφορες «σχολές» της ψυχοθεραπευτικής «πινακοθήκης»