ΨΥΧΩΣΗ

ΨΥΧΩΣΗ

Στην παραδοσιακή κλινική διάσταση, ψύχωση θεωρείται κάθε ψυχοσυναινασθηματική διαταραχή όπου είναι εμφανής η παρουσία παραισθήσεων , ψευδαισθήσεων , παραληρηματικών ιδεών και απρόσφορων συμπεριφορικών και συναισθηματικών εκδηλώσεων.

Ετσι , στις ψυχώσεις συγκαταλέγονται, η Σχιζοφρένεια, η Μανιοκαταθλιπτική (Διπολική Διαταραχή), οι οργανικές ψυχώσεις συμπεριλαμβανομένων των ουσιογενών (δηλαδή αυτών που προκαλούνται από την χρήση ψυχοδραστικών ουσιών) καθώς και ορισμένων αλκοολικών τοξικόσεων.

Ορισμένες Επιλόχειες Διαταραχές επίσης εμπίπτουν στην κατηγορία των ψυχώσεων.

Θα μπορούσαμε ακόμη να προσθέσουμε και μια πλειάδα ιατρικών διαταραχών και συνδρομών που σε συχνά συμπεριλαμβάνουν ψυχωσικά συμπτώματα στην κλινική τους εμφάνιση.

Αν βέβαια επιλέξουμε να ασπασθούμε την άποψη πως Ψύχωση είναι κάθε μορφής συναισθηματική και κοινωνική απεμπλοκή (μια τοποθέτηση που πηγάζει από την έννοια του «ψυχοτισμού» που εκπόνησε ο Eysenck) , τότε ο καθένας μας θα μπορούσε να αναδράμει σε προσωπικές του στιγμές που υπέφερε σε κάποιο βαθμό ένα κάποιο ψυχωσικό επεισόδιο.

Ευελπιστούμε πως σε προσεχή άρθρα θα αναφερθούμε εκτενώς στις θεωρεί της προσωπικότητας του Eysenck και θα ασχοληθούμε με τις έννοιες του ψυχοτισμού και της σχέσης του με την δημιουργηκότητα.