ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Νευρολογία και Ψυχιατρική, ως ειδικότητες της ιατρική επιστήμης, συμβίωσαν αρμονικά για πολλές δεκαετίες (αν όχι εκατονταετίες), μέχρις ότου άρχισαν να ζουν εν διαστάσει , μάλλον πρόσφατα, χωρίς εν τούτοις να έχουν απαρνηθεί την αμοιβαιότητα και αναγκαιότητα της συνέχισης των δεσμών.Με την εξέλιξη της έρευνας στον τομέα των νευροεπιστημών , η οργανικότητα των ψυχικών παθήσεων ενισχύει διαρκώς την αλληλοεπικάλυψη των κλινικών δραστηριοτήτων, τόσο της Νευρολογίας όσο και της Ψυχιατρικής .Σε πολλές μάλιστα χωρίς , η ανάπτυξη Νευροψυχιατρικών μονάδων . περαιτέρω ενισχύει την συμπόρευση.